ปฏิทินกิจกรรม ประมวลภาพกิจกรรม โปรโมชั่นโดนใจ แผนที่เชียงใหม่ รู้จัก CityNow! 
 
 
Citylife Twitter  Citylife Facebook
543
Chiang Mai Citylife Magazine
Trisila Company
Carbon Neutral
เดือน:
ปี:
 
 
ค้นหารูปกิจกรรม

 
 

ลืมรหัสผ่าน?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Citylife Online Survey 2012 กินอะไรดี
มุมนี้ห้ามพลาด ไปไหนกันดี
เดือนนี้ที่เชียงใหม่ ที่พักโดนใจ
10 อันดับกิจกรรม คลับ บาร์และตระเวนราตรี
 
เมษายน 2557 ย้อนกลับ Back Next ถัดไป
อาทิตย์ 
Bg Space
จันทร์ 
Bg Space
อังคาร 
Bg Space
พุธ
Bg Space
พฤหัสบดี 
Bg Space
ศุกร์ 
Bg Space
เสาร์ 
   
Line
 
 06  
Line
Traidhos April English Camp Traidhos Apri...
Rimping Sakura Season: Japanese Food Week Rimping Sakur...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 13  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 20  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 27  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
   
Line
 
 07  
Line
Rimping Sakura Season: Japanese Food Week Rimping Sakur...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
 14  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
Traidhos Tennis Camp Traidhos Tenn...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
 21  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 28  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 01  
Line
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
San Miguel Chiang Mai International Cricket Sixes San Miguel Ch...
 08  
Line
ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Flight of the Gibbon ขยายระยะเวลาโ...
The Chiang Mai Drama Centre: Week of Performing Arts Workshops  The Chiang Ma...
 "GENTE" (Peop...
 15  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
Traidhos Tennis Camp Traidhos Tenn...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
 22  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 29  
Line
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 02  
Line
กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผัก อาหารปลอดภัย กาดวัฒนธรรมเก...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
San Miguel Chiang Mai International Cricket Sixes San Miguel Ch...
 09  
Line
 "GENTE" (Peop...
The Chiang Mai Drama Centre: Week of Performing Arts Workshops  The Chiang Ma...
Traidhos Football Camp Traidhos Foot...
 16  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
Traidhos Tennis Camp Traidhos Tenn...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 23  
Line
Quiz Night คืนแห่งคำถาม ที่ Garden Bar Quiz Night คื...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
 30  
Line
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Merry summer Merry summer...
La Salsa Beach @ Promenada La Salsa Beac...
Bg Space
 03  
Line
กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผัก อาหารปลอดภัย กาดวัฒนธรรมเก...
San Miguel Chiang Mai International Cricket Sixes San Miguel Ch...
South East Asian Creative Cities Forum and Handmade-Chiang Mai Seminar South East As...
 10  
Line
ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Flight of the Gibbon ขยายระยะเวลาโ...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
 17  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
Traidhos Tennis Camp Traidhos Tenn...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 24  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
   
Line
 
Bg Space
 04  
Line
Chiang Mai Clarinet Connection ภูมิใจเสนอ A Summer Vacation Concert Chiang Mai Cl...
 11  
Line
ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Flight of the Gibbon ขยายระยะเวลาโ...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
Traidhos Football Camp Traidhos Foot...
 18  
Line
French Film Night: PIERROT LE FOU  French Film N...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 วันนี้!25  
Line
French Fondue Party French Fondue...
เทศกาลหนังฝรั่งเศส ZÉRO DE CONDUITE (1933) เทศกาลหนังฝรั...
Critical Mass 2 : Community Cycling Event Critical Mass...
Bg Space
   
Line
 
Bg Space
 05  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
Traidhos Football Camp Traidhos Foot...
Charity Art Auction #4 Charity Art A...
 12  
Line
ขยายระยะเวลาโปรโมชั่น Flight of the Gibbon ขยายระยะเวลาโ...
137 พิลลาร์สเฮ้าส์ จัดนิทรรศการ ภาพวาดสีน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา 137 พิลลาร์สเ...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
 19  
Line
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
 26  
Line
เทศกาลดนตรีชนกลุ่มน้อย และดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลดนตรีชน...
นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 2 กลุ่มเอกศิลป์ โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิทรรศการพุทธ...
นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2   นิทรรศการขัวศ...
Bg Space
   
Line
 
 
 
ธ.เจริญเภสัช กาแลไนท์บาซ่า
ธ.เจริญเภสัช กาแลไนท์บาซ่า ร้านยาและมินิมาทสไตล์คลาสสิคแห่งเดียวในเชียงใหม่ สัมผัสร้านยาสไตล์คลาสิค ที่นี่เท่านั้น facebook.com/torcharoenpharmacy...
ธ.เจริญเภสัช กาแลไนท์บาซ่า
สงกรานต์และปอยส่างลอง
เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีการรดน้ำดำหัวญาติผู้หลักผู้ใหญ่และประเพณีที่สำคัญก็คือการบวชลูกแก้ว(บวชเณร)หรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่าการบวชปอยส่างลอง...
สงกรานต์และปอยส่างลอง
 
เว็บไซต์ City-Now.com แหล่งรวมข้อมูลออนไลน์ด้านกิจกรรมและปกิณกะบันเทิง ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่และภาคเหนือ เพื่อให้คุณสามารถอัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เท่านี้คุณก็สามารถวางโปรแกรม และย่ำเท้าเข้าไปเสพงานศิลป์ จนถึง คอนเสิร์ต ปาร์ตี้ เทศกาล การละเล่นท้องถิ่น งานลดราคาสินค้า หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสำคัญทางศาสนาที่สำคัญ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เพราะ CityNow! คือหน้าต่างบานใหญ่ สรรสาระสู่เมืองเหนือของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดข่าวสารกิจกรรมของคุณ ผ่านหน้า Event Calendar ของเราได้ฟรี! ง่ายๆเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกกับเรา ก็สามารถร่วมแชร์ข่าวสารความสนุกของคุณได้ทันที หรือกลับมาอัพเดทรูปภาพเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เราให้บริการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สู่เพื่อนที่อยู่ทุกมุมโลกได้ร่วมรับรู้และแบ่งปันความสนุกจากคุณ ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือหรรษากับปาร์ตี้ยามดึก นักช้อปตัวยง หรือผู้ที่รักงานศิลปะ นี่คือเว็บไซต์ของคุณ
โทร. 02 634 2552
เว็บไซต์: http://www.hkexpress.com/
HK Express, the Hong Kong’s Low Fare Airline!, flies directly from Chiang Mai and Phuket to Hong Kong every day with Airbus-A320 aircraft. For more information, contact hkexpress_th@waa.co.th...
เพิ่มกิจกรรม
เพิ่มโปรโมชั่น
ลงทะเบียน
Copyright 2013 city-now.com All rights reserved. Produced by Citylife.
5 Soi 3 Kaew Nawarat Rd., T. Wat Gate, A. Muang, Chiang Mai 50000 Thailand
Tel: 66-53-241359-61 Fax: 66-53-241362